Nätverksträffar

Att granska känslig verksamhet

Offentliga nätverket bjuder in till en eftermiddag på temat ”Att granska känslig verksamhet”. Bakgrunden är de allt högre krav på säkerhet som ställs…

Privata Nätverket: Internrevisionssystem

Privata nätverket bjuder in till en träff om internrevisionssystem med fokus på funktionalitet och om tiden tillåter så diskuterar vi gärna andra områden….