Qualification in Internal Audit Leadership

Qualification in Internal Audit Leadership, QIAL

QIAL skiljer sig på många sätt från övriga certifieringar. Istället för att bevisa sin kunskap och erfarenhet genom enbart tentamen ingår ett flertal moment i QIAL.

Genom QIAL testas kandidaterna i följande moment:

  • Fallstudier: att kritiskt analysera komplex information genom tre separata fallstudier* som sker i en övervakad it-miljö. Utifrån dessa ska kandidaten skriva svar som bedöms av en senior publik.
  • Presentation: att förbereda och genomföra en presentation för en panel som består av erfarna panelister. Detta följs av en frågesession där kandidaten ska besvara panelens frågor.
  • Intervju: att genomföra en 90-minuters lång intervju som fokuserar på kandidatens personliga och profesionella erfarenheter.

*Kandidater med en längre tidigare erfarenhet har möjlighet att ersätta de tre fallstudierna genom att skicka in dokument som styrker sin tidigare erfarenhet.

QIAL Skill Focus​

​Internal Audit Leadership

​Organizational Leadership

Ethical Leadership

Innovation and Change Leadership

Skills Mastered

Leading staff, resources, strategy, planning, and quality assurance

Providing insights into organizational governance, risk, and control and influencing corporate thinking

Championing professional conduct standards, stewardship of resources, and social responsibility

Effecting change and process improvement while adopting leading practices in internal audit

Praktisk information

Behörighet

Beroende av om du är en framtida ledare eller om du har tidigare erfarenhet av ledarskap ser behörighetskraven till QIAL olika ut. Nedan kan du läsa av vad som gäller för de tre olika målgrupperna; framtida ledare, nya ledare och erfarna ledare. Har du några frågor ber vi dig kontakta kansliet på info@theiia.se.

För framtida ledare gäller fem års erfarenhet av internrevision (eller nära relaterat) samt uppfylld CIA-certifiering.

Eligibility Requirements​

CIA

Experience​

Aspiring Leaders

Yes

Five years’ internal audit or related area

För kandidater med mer erfarenhet finns två olika målgrupper; nya ledare och erfarna ledare. För nya ledare krävs 15 års erfarenhet som chef/ledare samt Chief Audit Executive (CAE*) i dagsläget. För erfarna ledare gäller minst 15 års erfarenhet som chef/ledare, varav tre av dessa som CAE.

*CAE hänvisar enligt IPPF till ”person in senior position”. Mer information går att finna i IPPF.

Eligibility Requirements

CIA

Experience Level

Other Eligibility Requirement

​New Leader

No

15 years of general management

Now working as a CAE

Experienced Leader

No

At least 15 years of general management including three as a CAE

Has been a CAE for three of the last five years

Priser

 

Anmälan Unit 1 Unit 2 Unit 3 Presentation Intervju
Medlem $ 250 $ 450 $ 450 $ 450 $ 950 $ 1450
Ej medlem $ 300 $ 600 $ 600 $ 600 $ 1150 $ 1750

 

Anmälan, betalning, bokning av tentamen m.m. gör du via certifieringssystemet CCMS nedan.

Logga in via CCMS

Följ din certifieringsprocess via
Certification Candidate Management System.