Kommittéer

Kommittéerna är arbetsgrupper som arbetar på uppdrag av organisationens VD som också utser ordförande i resp. kommitté. En gång om året görs ett utskick till samtliga medlemmar om intresse att bl.a delta i kommittéarbete. Intresse om att delta kan också lämnas till ordförande i resp. kommitté. Kommittéer ansvarar för omvärldsbevakning inom sitt ansvarsområde men även för att säkerställa att kunskap om nya/aktuella områden fångas upp.

Advocacy

Advocacy-kommittén arbetar med föreningens budskap och kommunikation i syfte att ge en positiv bild av internrevisionsprofessionen. Uppdraget omfattar medlemmar, professionens intressenter samt personer och organisationer som söker kunskap om internrevisionen.

Kommitténs huvudsakliga mål är ”Våra intressenter vet vad internrevision är och vilket värde internrevision tillför” samt ”Rätt kompetenser söker sig till yrket”.

Advocacy-kommittén består av:

 • Urban Eklund (ordf.), Senior Group Internal Auditor, Ericsson
 • Anders Thunholm, Internrevisionschef, Försvarsmakten
 • Ove Johansson, Gruppchef internrevision, Länsförsäkringar
 • Ann-Katrin Harringer, Internrevisionschef, Skatteverket
 • Emma Lindell, Swedbank
 • Marie Lundberg, CEO, ACRONYM Consulting AB
 • Dannila Jabbo, VWFS

Önskar du kontakta kommitéen, kan du vända dig till ordförande Urban Eklund: urban.eklund@ericsson.com

Kompetensutveckling

Kompetensutvecklingskommittén ansvarar för att kartlägga medlemmarnas behov av kompetensutveckling, och tar fram förslag till föreningens kurs- och seminarieutbud. Kommitténs huvudsakliga mål är ”Internrevisorer är kompetenta, professionella och värdeskapande”.

Arbetet sker med utgångspunkt i IIA:s Competency Framework samt i dialog med föreningens medlemmar.

En viktig del av det kompetensutvecklande arbetet sker även i föreningens nätverk. Nätverken drivs självständigt av engagerade medlemmar och styrs av det behov som finns inom en viss grupp i föreningen.

Kompetensutvecklingskommittén består av:

 • Emma Andersson, Internrevisor, Skatteverket
 • Åsa Berglund, Internrevisionschef, Skolverket
 • Kristina Hirschfeldt, Internrevisionschef, FMV
 • Jan Holm (ordf.), Senior Business Auditor, Försäkringskassan
 • Susann Lindqvist, Head of Group Internal Audit, Electrolux Professional
 • Fredrik Söder, Partner, PwC
 • Carolina Bornudd Kivitalo, Risk & Governance Management, Handelsbanken

Önskar du kontakta kommittéen, kan du vända dig till ordförande Jan Holm: jan.holm@forsakringskassan.se

Professionsutveckling

Professionsutvecklingskommittén arbetar med att ta fram material och ställningstaganden inom föreningen. Ett av målen är att vi även ska bedriva forskning i Sverige inom internrevision, vilket då kommer att falla inom ramen för denna kommittés arbete. Kommittén kommer att ta fram föreningens ställningstaganden och svara på remisser samt om behov finns arbeta med att ta fram vägledningar och rapporter inom specifika områden. Kommittén ansvarar för att tillhandahålla seminarier för att presentera det material som har tagits fram inom kommittén.

Professionsutvecklingskommitténs huvudsakliga mål är ”Internrevisorer är kompetenta, professionella och värdeskapande”.

Professionsutvecklingskommittén består av:

 • Hans Löfgren (ordf.), Seniorkonsult
 • Johanna Bono, Head of Internal Audit, AMF Pension
 • Rebecca Carlsson, Internrevisionschef, Kriminalvården
 • Charlotta Löfstrand Hjelm, Senior Internal Auditor, Länsförsäkringar
 • Silsa Heilborn, Försvarsmakten
 • Ingrida Larsson, Swedbank
 • Anders Erlandsson, Seniorkonsult.

Önskar du kontakta kommittéen, kan du vända dig till ordförande Hans Löfgren: hansola.lofgren@gmail.com

Styrgrupp för GRC Conference

GRC Conference är ett samarbete mellan IIA Sweden, SWERMA och Compliance Forum. Konferensprogrammet tas fram av en styrgrupp bestående av ordförande samt två ledamöter från IIA Sweden som är huvudarrangör för GRC Conference, en ledamot från SWERMA samt en ledamot från Compliance Forum. Två personer från IIAs kansli sitter även i styrgruppen. Mer information om GRC Conference hittar du här.