Som medlem får du

Rabatt på kurser och seminarier

Varje år erbjuder vi en rad kurser, seminarier och andra evenemang där du som medlem har möjlighet att utvecklas och knyta kontakter. Vissa evenemang är kostnadsfria och öppna endast för våra medlemmar. Andra evenemang är öppna för alla, men du som är medlem får delta med rabatterat pris.

Mentorskap

IIA Swedens mentorskapsprogram är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla internrevisorer i sin profession och även sin personliga utveckling. Genom ett program för mentorskap tar IIA Sweden tillvara den erfarenhet och kunskap som finns bland medlemmarna, samt försöker tillgodose individuella önskemål. Tillgång till ett personligt stöd, någon som du kan vända dig till, en förebild eller ett bollplank som kan hjälpa dig vidare, kan vara till stor hjälp i din kompetensutveckling. Programmet är öppet endast för medlemmar, och ansökningar för mentorer och adepter tas emot varje år.

Nätverksbyggande

Som medlem i föreningen får du möjlighet att delta i ett antal olika nätverk som riktar in sig på olika områden och branscher. I din medlemsprofil kan du välja vilka nätverk du vill vara delaktig i. Då får du inbjudan till de olika seminarier och nätverksträffar som nätverket anordnar.

Certifieringar

Vidare erbjuder vi möjligheten att, till ett rabatterat pris, certifiera sig inom internationellt erkända certifieringar så som CIA, CRMA, QIAL. Genom en certifiering kan du som internrevisor addera tyngd i ditt CV och få bättre karriärmöjligheter. För dig som förbereder sig för en certifiering erbjuder vi programmet Internal Audit Practitioner.

Kostnadsfri rapportering av CPE-poäng

Föreningen bekostar medlemmarnas avgifter för att rapportera in CPE-poäng och behålla sina certifieringar. Är du inte medlem i föreningen, behöver du betala själv CPE Reporting fee. Kostnaden för icke-medlemmar är för närvarande 120 USD/certifiering.

Tidningen Internal Auditor

Tidningen Internal Auditor ges ut sex gånger per år i digitalt format, och är en viktig källa till nyheter, information och globala perspektiv inom internrevision, risk, kontroll och styrning.

Till tidningen >>

Tillgång till Internal Audit Ambition Model

The Internal Audit Ambition Model (IA AM) är ett kostnadsfritt verktyg för svenska medlemmar, som används för utvärdering av den egna internrevisionsfunktionen, med fokus på uppnådd kvalitetsnivå, efterlevnad av IPPF-standards, fastställande av ambitionsnivåer och mål, samt kommunikation mot styrelse och revisionskommitté.

Läs mer om verktyget här >>

Rabatt på vår årliga konferens

GRC Conference är en 2-dagars konferens som anordnas av IIA Sweden i samarbete med Compliance Forum och SWERMA. Evenemanget till att stärka samarbetet mellan GRC-funktionerna (Governance, Risk och Compliance), för att på så sätt bidra till ytterligare värde i samhället. Med ett flertal lokala och internationella talare, och ca. 400 deltagare, ger konferensen dig möjlighet att träffa och nätverka med Sveriges främsta internrevisorer, IT-revisorer, Risk Managers och Compliance Officers, från olika sektorer och branscher och på olika nivåer i sina organisationer. Som medlem får du möjlighet att delta i konferensen med rabatterat pris.

Tillgång till material från IIA Global

Som medlem i IIA Sweden får du tillgång till en mängd viktiga resurser via IIA Globals plattform. När du loggar in som medlem kommer du åt kunskap, bloggar, nyhetsbrev, rapporter, utbildningar, artiklar, mallar, verktyg och och mycket annat.

IIA Globals hemsida >>

Litteratur via IIA Bookstore

IIA Bookstore erbjuder hundratals publikationer och litteratur som ger internrevisorer aktuell information och vägledning. Samtliga publikationer granskas av interna revisorer, för interna revisorer. Det gör bokhandeln till den enda butiken för internrevisionsutövare. Som medlem kan du få tillgång till speciella kampanjer och rabatterade priser.

IIA Bookstore >>

Kontakter

Genom att vara medlem i IIA Sweden, får du tillgång till vårt medlemsregister som också fungerar som ett nätverkandeplattform. Du hittar kontaktuppgifter till kollegor inom yrket och får möjlighet att knyta värdefulla relationer och utbyta erfarenheter med internrevisorer i alla branscher och organisationstorlekar.

Ansökan om medlemskap

 

  Personuppgifter

  Organisation

  Jag godkännervillkoren

  Övrig information

  Genom att anmäla dig godkänner du att vi sparar dina personuppgifter.

  Eftersom Internrevisorerna är en branchorganisation, där skapande och utveckling av nätverk är ett viktigt inslag i verksamheten, kan personuppgifter i vissa fall finnas tillgängliga för andra medlemmar i föreningen. Vill du inte att dina uppgifter ska finnas tillgängliga måste du aktivt välja detta i din medlemsprofil.