Om IIA

Titta på en kort video om Internrevisorerna Sverige. I oktober 2021 firade vi vårt 70-års jubileum!

Internrevisorerna är en del av den internationella branschorganisationen The Institute of Internal Auditors (IIA). IIA grundades 1941 och har sitt huvudkontor i Florida. IIA har över 200 000 medlemmar i världen. Organisationen är världsledande inom utbildning, utveckling, forskning och teknisk rådgivning för internrevisorer över hela världen och certifierar yrkesverksamma internrevisorer genom CIA-certifieringen (Certified Internal Auditor). IIA tillhandahåller principbaserad normgivning och kompetensutveckling för internrevisorer världen över.

IIA Sweden har över ca 750 medlemmar som arbetar med internrevision, internkontroll, IT-revision, utbildning och säkerhet. Föreningen är verksam för att stödja professionen och kompetensutveckla Sveriges internrevisorer.

Medlemskap

Här finner du Membership brochure från IIA>>

 

Syfte och målsättning

Föreningens syfte är att främja och utveckla internrevisionsprofessionen i Sverige, samt bidra till utvecklingen av god internrevisions- och internrevisorssed.

Läs mer om föreningens syfte i stadgarna >>

Här kan du läsa om vår plan för verksamheten 2024.

Verksamhetsplan 2024>>

Vision

Visionen för professionen är:

  • Internrevisorer är allmänt erkända som nödvändiga för effektiv styrning, riskhantering och kontroll.

Visionen för organisationen IIA Sweden är:

  • Internrevisorernas förening är den självklara organisationen som möjliggör för internrevisorer att bli erkända som viktiga för att utveckla och skydda organisatoriska värden.