Standards o aktuella ämnen

The International Professional Practices Framework (IPPF), gäller till och med 2025-01-08

The International Professional Practices Framework (IPPF) är ramverket som organiserar auktoritär guidning utfärdad av The Institute of Internal Auditors.

IPPF är framtaget av experter både inom och utanför The IIA, godkänt av IPPF Oversight Council som har medlemmar från bland annat International Federation of Accountants (IFAC) och The World Bank. Läs mer om IPPF här.

Internrevisionens uppdrag

”Att utveckla och skydda organisatoriska värden genom att tillhandahålla riskbaserad och objektiv försäkran, rådgivning och insikt.”

Internrevisionens uppdrag artikulerar vad internrevision aspirerar att uppnå inom organisationer. Dess plats i IPPF demonstrerar medvetet hur utövare bör utnyttja hela ramen för att underlätta deras förmåga att uppnå uppdraget.

Svensk översättning av internrevisionens uppdrag och grundprinciper – antagen av Internrevisorernas styrelse

Obligatorisk vägledning

Överensstämmelse med principerna i obligatorisk vägledning är nödvändig och essentiell för ett professionellt utövande av internrevision. Den obligatoriska vägledningen är utformad följt av en due diligence- process som inkluderar en period av allmän exponering för intressenters inblandning.

De obligatoriska elementen i IPPF är:

Rekommenderad vägledning

Rekommenderad vägledning är stödd av The IIA efter en formell process av godkännande. Vägledningen beskriver praktiker för effektivt genomförande av The IIAs Core Principles, Definition of Internal Auditing, Code of Ethics och Standards.

De rekommenderade elementen i IPPF är:

  • Implementation Guidance
  • Supplemental Guidance

IPPF introduktion, standards, glossary, etisk kod och definition på svenska

Professionsutvecklingskommittén på IIA Sweden har nu tagit fram en översättning till svenska för IPPF Standards, som har godkänts av IIA Global. Nedan finner du både originalversionen av dokumentet på engelska, samt översättningen till svenska. Mer information finns tillgänglig via IIA Global.

Global Internal Audit Standards, publicerade 9 januari 2024 och gäller från 9 januari 2025

Du kan läsa de nya standarderna här. Det finns också en kort version med det som är obligatoriskt. Här finns en version som kan redigeras. Och nu finns även standarderna översatta till svenska.

Det finns en rapport som sammanfattar de synpunkter som inkom på det tidigare utkastet. Den hittar du här

Standarderna är ju helt nya och vi kommer undan för undan att sätta oss in i nyheterna. Har du några frågor eller funderingar som du vill ta upp med oss eller några kollegor så är du välkommen att kontakta oss på info@theiia.se