Lästips och andra källor

Litteratur

  • Internrevision, en introduktion till internrevision, Olof Arwinge, Sanoma
  • Värdeskapande internrevision, Olof Arwinge, Studentlitteratur
  • Internal Auditing , Urton L Anderson, Michael J Head, Sridhar Ramamoorti, Chris Riddle, Mark Salamasick, Paul J Sobel, Internal Audit foundation
  • Sawyer’s guide for internal auditors, Institute of Internal Auditors Research Foundation
  • Internal auditing, A D Chambers, G M Selim, G Vinten, Pitman Publishing
  • The essential guide to internal auditing, K H S Picket, Wiley

Bloggar

  • Det finns ett antal bloggar som rör internrevision och dem hittar du här >>

Nyhetsbrev

Andra institut

Rapporter, studier, artiklar

Bookstore

Sugen på att avancera? Vässa dina kunskaper med våra senaste publikationer på IIA Bookstore.