Aktuellt

ESG

ESG är ett begrepp som vi hör ofta idag. ESG står för ”environmental, social and governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och styrning. Detta kallas också ofta för hållbarhet. Under denna rubrik kommer vi samla material på detta tema.

Det finns tre aktuella rapporter från IIA Global Knowledge

  • The ESG landscape Part 1
  • The ESG Risk Landscape part 2: Implementation, Reporting and Internal Audits´s role
  • The ESG Risk Landscape part 3: Evaluating ESG Risk.

För att läsa ovanstående rapporter måste du logga in på Globals hemsida. Dokumenten nedan är dock öppna för alla.

Videosnuttar om ESRS

Internal Audit and ESG criteria – IIA Spain

ESG_key aspects and questions BOARDS-IIA Spain

ESG-sustainability-a-risk-or-an-opportunity-for-Internal-Audit-10

Faktablad nr 5 från ECIIA om European Sustainability Reporting

Faktablad nr 6 från ECIIA European Sustainability Reporting Standards

White paper internal audits role i ESG reporting>>

Position paper: The Role of Internal Audit in ESG

COSO

The COSO framework is the most widely recognized guidance on what constitutes effective internal control and enterprise risk management, which is vital for the success of any organization. Its broad-based and can be applied by organizations, businesses, governmental agencies, and not-for-profit enterprises of all sizes.

Read more about the framework here

Internal Audit Ambition Model

The Internal Audit Ambition Model (IA AM) är ett kostnadsfritt verktyg för svenska medlemmar som används för utvärdering av den egna internrevisionsfunktionen, med fokus på uppnådd kvalitetsnivå, efterlevnad av IPPF-standards, fastställande av ambitionsnivåer och mål samt kommunikation mot styrelse och revisionskommitté.

Läs mer och ta del av verktyget här.

Risk in Focus

Risk in Focus is a yearly report that combines data from across 15 European countries and 14 institutes of internal auditors. The research helps Chief Audit Executives to understand how their peers view today’s risk landscape as they prepare their forthcoming audit plans.

Downloas Risk in Focus 2024 here

Download Risk in Focus 2023 here

Download Risk in Focus 2022 here

Practical guides to Risk in Focuc:

The Three Lines Model

The Three Lines Model clarifies and strengthens the underpinning principles, the scope, and the key organizational roles that work together to facilitate strong governance and risk management.

Read more about the updated model here

Read IIA Global’s report on the new model here

Read the Swedish translation of the text here

Paper from IIA and Intosai Applying the Three Lines Model In the Public Sector here

The Internal Audit Competency Framework

The Internal Audit Competency Framework beskriver de kärnkompetenser som rekommenderas för varje arbetsnivå, nämligen internrevisionspersonal, internrevisionshantering och chefsrevisor. Varje kärnkompetens stöds av en lista med mer detaljerade kompetenser som ytterligare definierar kärnkompetensutlåtandet. Medan kärnkompetensen har definierats individuellt bör det förstås att det finns kopplingar och ömsesidiga beroenden mellan alla kompetenser.

Läs mer om ramverket här

AI

Idag finns AI överallt och det händer mycket inom området. Här samlar vi information som kan vara bra att känna till.

Det finns 3 st Global Knowledge Brief from IIA Global om AI. Du måste logga in på hemsidan för att kunna ta del av dessa,

  • The Artificial Intelligence Revolution Part I: Understanding, Adopting, and Adapting to AI
  • The Artificial Intelligence Revolution Part 2: Revisiting The IIA’s Artificial Intelligence Framework
  • The Artificial Intelligence Revolution Part 3: Internal Audit’s Role in AI Ethics

AI Risk Management Framework från NIST här.

Det har kommit ett faktablad från ECIIA.