Certifieringar

Certifiering

Samtliga certifieringar inom IIA är internationellt erkända vilket innebär att din certifiering är giltig överallt och spårbar genom ett unikt ID. En certifiering är alltså inte bara ett bevis på vad du kan och har uppnått utan även en kvalitetsstämpel på att du som certifierad uppfyller ett utbildningskrav på 40 CPE poäng per år. Det är det bästa sättet för yrkesverksamma internrevisorer att visa att de är beredda att möta dagens utmaningar. Kandidaterna lämnar programmet berikade med erfarenheter, information och verktyg som kan tillämpas omedelbart i alla organisationer och företagsmiljöer.

Bland mycket annat kan en certifiering:

 • Stärka dig i att investera i din egen utveckling
 • Bygga upp förtroendet för din kompetens i yrket
 • Förbättra dina färdigheter och kunskaper
 • Öppna fler möjligheter till nya karriärvägar

Medlemsförmåner

Som medlem har du möjlighet att få hjälp från vårt kansli här i Sverige. Vi hjälper till med olika frågor och bjuder även på den årliga CPE Reporting fee, som annars betalas av alla certifierade för att upprätthålla sin certifiering.

Det är viktigt att du är medlem innan du påbörjar certifieringsprocessen för att du ska få medlemspriserna.

Certifieringar vi erbjuder

 • Certified Internal Auditor® (CIA®)
 • Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®)
 • Internal Audit Practitioner
 • Qualification in Internal Audit Leadership (QIAL)

Tidigare har vi dessutom erbjudit nedan certifieringar. Dessa har upphört december 2018, och det är inte längre möjligt att ansöka till dem:

 • Certified Government Auditing Professional (CGAP)
 • Certification in Control Self-Assessment (CCSA)
 • Certified Financial Services Auditor (CFSA)

Kontakt

Frågor kan ställas info@theiia.se. Föreningen innehar ett Certification Agreement med IIA Global, vilket innebär att delar av administrationen samt all prövning av antagning till certifieringsprogrammen görs via kansliet i Sverige och andra delar som rör betalning m.m. helt hanteras av IIA Global.

Logga in via CCMS

Följ din certifieringsprocess via
Certification Candidate Management System.

Bli medlem

Genom att vara medlem i Internrevisorernas förening har du möjlighet att knyta värdefulla kontakter och utbyta erfarenheter med andra inom samma bransch. Du får också tillgång till värdefull kunskapsutbyte och förmånliga rabatter. Bli medlem hos oss idag!

Ansök här