Certified Internal Auditor

Certified Internal Auditor® (CIA®)

Behörighetskrav och villkor

För att få ansöka till önskat certifieringsprogram godkänner kandidaterna villkoren för programmet. Detta avser behörighetskrav, sekretess för examen, Code of Ethics och Continous Professional Education (CPE).

Behörighetskraven och villkoren har antagits av The IIA’s Professional Certification Board (PCB).

Utbildningskrav

En kandidatexamen eller högre erhållen examen eller en amerikansk ”Associate’s Degree ”. I Sverige har vi ingen motsvarighet till en Associate Degree som motsvarar två års högre studier.

Godkänd dokumentation

  • Kopia av din examen eller officiella utskrifter (om ditt namn har ändrats sedan du fick din examen måste du också inkludera ett dokument som styrker din namnändring.)
  • Brev från universitetet som bekräftar examen

Om du inte har en universitetsexamen kan du ansöka om undantag i CCMS. För att kunna kvalificera för undantag behöver du uppfylla krav om fem års arbetslivserfarenhet av internrevision eller motsvarande. Ansökan om undantag görs direkt i CCMS och bedöms av The IIA’s Professional Certification Board (PCB).

Code of Ethics

Genom att ansöka till något certifieringsprogram godkänner du att efterleva IIA´s Code of Ethics.

Priser

CIA-ansökan CIA del 1 CIA del 2 CIA del 3
Medlem $ 115 $ 295 $ 265 $ 265
Icke-medlem $ 230 $ 425 $ 395 $ 395
Student $ 65 $ 245 $ 215 $ 215

Priserna kommer att höjas 1 juli 2024.

Ansökan till IIA:s certifieringsprogram

  • Första steget för dig som vill bli certifierad är att skapa ett konto i vårt internationella system CCMS. Ditt medlemskap behöver vara godkänt för att du ska få medlemspriser.
  • Ladda upp dokumenten som styrker din identitet och utbildning. Det som behövs är betyg som intygar akademisk examen och kopia på id (pass, körkort eller liknande)
  • När dina dokument och ansökan är komplett ansöker du via CCMS

Mer information hittar du på vår globala hemsida: TheIIA. Tveka inte att höra av dig till info@theiia.se om det är något du undrar eller behöver hjälp med.

Anmälan, betalning, bokning av tentamen m.m. gör du via certifieringssystemet CCMS nedan.

Logga in via CCMS

Följ din certifieringsprocess via
Certification Candidate Management System.