Ny som internrevisor

Grattis till dig som har valt ett mycket intressant och utvecklande yrke!

Det är oftast lite förvirrande när man är ny på jobbet och mycket information att ta in. Här har vi därför försökt att samla det allra viktigaste för att du ska komma igång.

Redan från början ska du sätta dig in i IPPF, som är de standards vi arbetar efter. De finns även översatta till svenska. Till dessa finns det Implementation Guidance och Supplemental Guidance, som är lite mer av praktisk art. Allt detta hittar du under fliken Standarder och Vägledning.

Sedan finns det olika ramverk och modeller (Coso, 3 linje modellen m.fl.) som du måste sätta dig in i. Dessa kan du läsa om under fliken Standarder och Vägledning/Aktuella publikationer. På IIA Globals hemsida finns också mycket intressant att läsa.

Ett annat bra tips är att skaffa boken Internrevision, en introduktion, som vi använder vid våra utbildningar. Grundkursen, som vi erbjuder två gånger per år, ska du förstås gå relativt snart. Kursen ger dig en bra grund att stå på och du kommer också träffa nya kollegor från andra verksamheter. På grundkursen går vi också igenom olika granskningsmetoder. Våra kurser hittar du under fliken Utbildningar och aktiviteter.

Du måste också se till att gå på våra nätverksaktiviteter (som är gratis) där du får del av intressanta områden och där det finns goda möjligheter att träffa andra internrevisorer. På nätverksträffarna brukar också deltagare dela med sig av sina erfarenheter från granskningar och berätta ”så här gör vi”.

Du kanske saknar material här på vår hemsida om ”huret” dvs. metoderna och teknikerna och det finns faktiskt en anledning till det. Våra standards är principbaserade, vilket innebär att de främst reglerar ”vadet” och inte så mycket ”huret”. Däremot pratar vi internrevisorer förstås mycket om ”huret”.

Vi har även ett mentorsprogram där man kan bli adept och få coachning av en mer erfaren internrevisor.

Det kanske egentligen är väl tidigt för dig att fundera på certifiering nu när du precis har börjat som internrevisor men du ska ändå känna till att man kan bli certifierad internrevisor genom IIA Global. Det är en global certifiering som gäller i hela världen. När du är redo kan du läsa mer under fliken Certifiering.

Lycka till och välkommen till oss!