Styrelse

Styrelsen väljs av årsstämman på förslag av föreningens valberedning. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och verksamhet. Styrelsen tillsätter föreningens Generalsekreterare och dotterbolagets VD.

Styrelsen träffas ca 6 tillfällen per år och det utgår ingen ersättning till styrelseledamöterna.

Ledamöterna är:

  • Michael Sparreskog, CIA, Ordförande
  • Helena Gulay, CIA, CRMA, Vice ordförande
  • Anna Bjurefeldt, CIA
  • Angelica Davidsson Nirving, CIA
  • Ann-Marie Andtback Beckman
  • Jakob Nordin
  • Martin Malm, CIA
  • Maria Thalmann, CIA