Historik

Den svenska föreningen har en lång historia. Den 8 oktober 1951 bildades den svenska avdelningen för institutet för intern revision 10 år efter att IIA Global hade grundats. Samtidigt bildades även internrevisorsföreningen, The Scandinavia Chapter of the Institute of Internal Auditors, New York. Detta skedde vid ett sammanträde i Oslo. Heintz Hintze från Unilevers internrevision ledde det första mötet. Vid det första mötet fanns svensk, dansk och norsk representation. The Scandinavia chapter var det andra institutet som bildades utanför Nordamerika. Från början hade institutet mycket få medlemmar och IIA krävde att man behövde vara 10 personer för att få ett godkännande av institutet. Detta uppnåddes 14 maj 1952.

Man fann tidigt att det inte var så praktiskt med ett skandinaviskt institut, mycket papperskickande och svårt att få till möten. Man beslöt därför att ha två möten per år.

Den första skandinaviska konferensen ägde rum på Forresta 1960.

1964 hade antalet medlemmar stigit till 153 st. Man beslöt då att bilda särskilda chapters för de fyra nordiska länderna. Den svenska avdelningen blev självständig 7 juni 1964 och vid denna tid fanns 60 medlemmar. Ett aktiebolag bildades 1967 som hette Internrevisionens Utredningsinstitut AB och föreningen ägde samtliga aktier.

De första åren bestod verksamheten av månatliga sammanträden och kostnadsfria seminarier kombinerat med studiebesök och föredrag av det besökta företagets revisionschef.

Hösten 1973 erbjöds de svenska medlemmarna att bli CIA utan prov som en övergångsbestämmelse under förutsättning att medlemmen hade 5 års praktik och godtagbar utbildning. 10 personer ansökte och godkändes. CIA-examen tillkom 1974.

Fram till slutet av 80-talet kunde endast revisionschefer vara medlemmar i föreningen men detta ändrades senare.

Under 1991 bytte organisationen namn från IIR till IRF. I mitten på 90-talet ansökte Sverige om att bli ett nationellt institut och fick då namnet The IIA Sweden. Nätverken kom till på 90-talet och 1999 hade medlemsantal ökat till 420 medlemmar.

Under årens lopp har verksamheten flyttat många gånger. De första åren fanns inget eget kontor utan verksamheten utfördes på de arbetsplatser där de som var ansvariga för institutet fanns. Det är många adresser som förekommer och det verkar som att Vasagatan 7 var ett av dessa ställen. Föreningen har även huserat med LO , Bohlins revisionsbyrå och Far för att nämna några.