Bli en del av IIA Swedens QA-team

Institute of Internal Auditors (IIA) är den globala branschorganisationen för världens internrevisorer. Vi vet att nyckeln till framgång för varje verksamhet ligger i ständig utveckling och fokus på kvalitet. Så hur utvecklar vi oss själva? IIA:s måtto är Progress Through Sharing, ett framgångsrecept som vi tar med oss in i arbetet med kvalitetsbedömningar (Quality Assessment, QA). Vi tror att de som är allra bäst på att hjälpa internrevisorer att nå nästa nivå är andra internrevisorer. Därför arbetar vi med att sätta ihop team av kompetenta och drivna yrkesverksamma internrevisorer för att genomföra våra kvalitetsbedömningar. På så sätt tar vi tillvara på all den kunskap som finns inom branschen för att höja kvaliteten på hela professionen.

Vill du vara med i teamet? Här har vi samlat information om vad det innebär at bli en del av IIA Sweden Quality Assessment Team.

Om du genomför QA via oss kommer du att få ovärderlig erfarenhet genom att:

  • Utvärdera efterlevnad av International Professional Practices Framework (IPPF)
  • Utvärdera effektiviteten och värdeskapandet hos en internrevisionsfunktion
  • Visa hur funktionen kan utvecklas ytterligare

Dela med dig av din kunskap, lär av andra – bli en del av Teamet

Erfarenhet för livet

Den tid och energi du lägger ner i att genomföra en QA kan bli den mest värdefulla utbildningen för din fortsatta karriär. Att vara med i en QA kräver i regel ca 1-2 veckors arbete.
Genom att vara en del av ett QA-team får du en unik inblick i andra verksamheter och det du lär dig under granskningen kan du även använda i din egen yrkesroll i utvecklingen av den internrevisionsfunktion där du arbetar.

Arbetet är även CPE-grundande och ger ca 20-40 CPE-poäng per granskning, beroende på omfattning.

Bidra till att utveckla professionen

QA är vårt mest kraftfulla verktyg för att se till att professionen rör sig framåt, utvecklas och blir bättre. Syftet med en kvalitetsbedömning är inte att ”lyckas” eller ”få godkänt” – syftet är att lära sig om sin verksamhets styrkor och svagheter, och hur man kan utvecklas. När resultatet levereras till ledning och styrelse, får du även chansen att visa dem vilket värde internrevision tillför och hur de kan arbeta för att få ut mesta möjliga av sin internrevisionsfunktion. Genom att bli en del av IIA:s QA-team hjälper du professionen att höja sig till nästa nivå.

Vad krävs för att bli en del av teamet?

Utbildning

Genom att gå IIA Swedens kurs Quality Assessment får du grunderna i hur man genomför en QA. Kursen är två dagar och avslutas med ett prov som blir beviset för att du innehar den grundläggande kunskap om IPPF och QA som krävs för att vara en del i teamet.
För att fortsätta vara med i teamet krävs att du går kursen och får godkänt på provet minst vart femte år.

Erfarenhet

Erfarenhetskravet är kopplat till din utbildning.

Masterexamen – minst 12 månaders erfarenhet av internrevision.
Kandidatexamen – minst 24 månaders erfarenhet av internrevision.

Det är alltid kunden som väljer sitt team, i samråd med IIA Sweden. Faktorer som är meriterande är:

  • Certifiering inom internrevision (till exempel Certified Internal Auditor, CIA)
  • Erfarenhet av att ha genomgått en QA eller att ha varit del av ett QA-team
  • Erfarenhet av att vara Internrevisionschef
  • Relevant erfarenhet av den bransch kunden är verksam inom

Lämplighet

För att erhålla slutligt godkännande ska du genomföra minst en kvalitetsbedömning med en mentor som ansvarig för leveransen av tjänsten. Mentorn ska sedan intyga att du har genomfört kvalitetssäkringen med god kvalitet och i enlighet med god sed.

Detta krav kan ersättas av tidigare erfarenhet av att ha genomfört kvalitetsbedömningar.

Frågor och förslag?

Tveka inte att kontakta oss på info@theiia.se om du har några frågor!