Vi utför kvalitetsbedömning

Vi utför kvalitetsbedömning

Nyckeln till framgång ligger i ständig utveckling och fokus på kvalitet. Det är något våra medlemmar bidrar med till sina verksamheter varje dag: råd, insikt och tillförsäkran som tar verksamheten till nästa nivå.
Samma sak gäller givetvis internrevisionsfunktionen. För att kunna ligga i framkant och leverera det värde verksamheterna, krävs att internrevisorerna själva ställer höga krav på sin egen kvalitet och utveckling.
I centrum för internrevisionens kvalitetsarbete finns International Professional Practices Framework (IPPF). För att bibehålla kvalitet och utvecklas krävs att det finns ett program för kontinuerligt kvalitetsarbete, samt att en extern kvalitetsbedömning genomförs minst vart femte år.

Den externa kvalitetsbedömningen kan genomföras på två sätt:

  • Extern validering av internrevisionens genomförda självbedömning
  • Full kvalitetsbedömning

Den externa kvalitetsbedömningen är ett viktigt verktyg för att se till att internrevisionsfunktionen arbetar på bästa möjliga sätt och utvecklas för att möta alla de nya krav som ställs på professionen.
IIA Sweden tillhandahåller nu båda dessa tjänster genom föreningen. Här kan du läsa mer om vad en QA innebär, hur vi arbetar med genomförandet av QA samt be om en offert.

Inte rött eller grönt – en karta för utveckling

Syftet med kvalitetsbedömningen är inte att ”klara” den – syftet är att få en uppfattning om hur verksamheten fungerar i relation till andra internrevisionsfunktioner, identifiera styrkor och svagheter samt kartlägga vägen framåt till nästa nivå. Oavsett storlek och mognadsgrad är den externa kvalitetsutvärderingen ett ovärderligt tillfälle att få experthjälp i hur funktionen kan utvecklas.

Genom att genomföra en extern kvalitetsbedömning får du bland annat:

  • En utvärdering över om du arbetar i enlighet med IPPF
  • En lista på förbättringsmöjligheter
  • Benchmarking och mätvärden
  • En genomgång av hur verksamheten förhåller sig till organisationens strategi
  • Effektiv användning av funktionens resurser
  • Ett verktyg för kommunikation med dina intressenter