Kvalitetsbedömning genom IIA Sweden

Ett uppdrag för experter

För att kunna leverera värde och bidra till utvecklingen av en internrevisionsfunktion krävs att den som genomför granskningen själv har en djup förståelse för uppdraget och erfarenhet att dela med sig av.

IIA:s måtto är Progress Through Sharing, ett framgångsrecept som vi tar med oss in i arbetet med kvalitetsbedömningar (Quality Assessment, QA). Vi tror att de som är allra bäst på att hjälpa internrevisorer att nå nästa nivå är andra internrevisorer. Därför arbetar vi med att sätta ihop team av kompetenta och drivna yrkesverksamma internrevisorer för att genomföra våra kvalitetsbedömningar. På så sätt tar vi tillvara på all den kunskap som finns inom branschen för att höja kvaliteten på hela professionen.

Så här arbetar vi med QA

När en kund kontaktar oss för upphandling av en QA sätter vi ihop en offert tillsammans med uppskattad tidsåtgång och förslag på kravspecifikation för de som ska genomföra granskningen.

IIA Sweden QA Team). Alla på listan uppfyller ett antal krav såsom:

  • Utbildning i QA samt godkänt prov
  • Dokumenterad erfarenhet av internrevision
  • Dokumenterad erfarenhet av QA-arbete
  • Lämplighet för uppdraget

Syftet med att vi på IIA Sweden tillhandahåller tjänsterna är att vi vill stärka internrevisionsprofessionen i Sverige och vi ser att extern kvalitetsbedömning är en nyckel till framgång.

Vad kostar kalaset?

Vi lämnar offerter baserade på hur omfattande arbetet är och hur komplex verksamheten är. Vi har valt att tillhandahålla tjänsterna med marknadspriser för att inte förstöra marknaden, då vi tror att det bästa för professionen är att det finns flera utövare av tjänsten.

Här är en tabell som kan ge en ungefärlig uppskattning på prisnivån:

Mindre verksamhet/komplexitet

Medel verksamhet/komplexitet

Större verksamhet/komplexitet

Extern validering

50 000 – 80 000

60 000 – 90 000

80 000 – 100 000

Full kvalitetsbedömning

90 000 – 120 000

100 000 – 150 000

120 000 – 180 000

Kontakta oss om du har frågor eller om du vill ha en offert: info@theiia.se