Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar

På förfrågan kan vi utforma skräddarsydda kurser utifrån din organisations förutsättningar. Ni kanske har behov av att samtliga personer i ledningsgruppen eller i en arbetsgrupp pratar samma språk kring frågor om styrning, uppföljning och intern kontroll. Då kan vi hjälpa er med en utbildning som är anpassad just efter ert behov. Våra specialområden är:

  • Intern styrning och kontroll
  • COSO
  • Tre linje modellen
  • Revisions- och utvärderingsmetodik

Vi brukar varva teori och praktik för att deltagarna ska få ut så mycket som möjligt av kursen, gärna med material från den egna verksamheten.

Här är några exempel på feedback vi har fått på några av våra kurser.

”Blandningen teori och praktik var mycket bra. Väldigt värdefullt att få gå denna kurs tillsammans med kollegor.”

“It was very engaging, I appreciated the schedule flexibility to discuss our own way of working and ideas and your input and coaching felt very positive and supportive – thank you!”

“Good experienced teachers.”

”Tack för en värdefull dag för oss som ni genomförde ytterst väl”

Om du tycker att det låter intressant – kontakta Stina (073-5795573) eller på mejl stina@theiia.se så kan vi diskutera!