Internal Audit Ambition Model

Ett utvärderingsverktyg för internrevision

The Internal Audit Ambition Model (IA AM) är ett kostnadsfritt verktyg för svenska medlemmar, som används för utvärdering av den egna internrevisionsfunktionen, med fokus på uppnådd kvalitetsnivå, efterlevnad av IPPF-standards, fastställande av ambitionsnivåer och mål, samt kommunikation mot styrelse och revisionskommitté. IA AM tillhandahåller konkreta best practices och rutiner som är vägledande för CAEs som vill uppnå mer än standardefterlevnad. IA AM hjälper CAEs att formulera strategiska mål, utvärdera sin egen internrevisionsfunktion, och lägga fram en plan för att uppnå sina mål. IA AM kan också vara ett verktyg för styrelser och revisionskommittéer för att utvärdera utvecklingen av internrevisionsfunktionen.

Se en kort presentationsfilm av IA AM här >>

IA AM är ett verktyg som internrevisionsfunktionen kan använda som:

Ladda ner IA AM:s översikt och avändningsguide här >>

Önskar du få tillgång till IA AM-verktyget? Kontakta oss på info@theiia.se