Totalförsvarsövningen TFÖ 2020: en workshop för internrevisorer

IIA Sweden bjuder in till en presentation av Totalförsvarsövningen TFÖ 2020, med efterföljande workshop. Under denna workshop diskuteras hur internrevisionen kan och bör bidra i totalförsvarsutvecklingen.

Datum: 4 december
Tid: 13:00 – 16:00
Adress: 7A Centralen, Vasagatan 7, plan 3
Pris exkl. moms: kostnadsfritt, endast för medlemmar
CPE-poäng: upp till 3

Anmäl dig här >>

2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige, TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

I totalförsvarsövningen kommer vi bland annat att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

Evenemanget anordnas i samarbete med IIA Swedens nystartade totalförsvarsnätverk. Nätverket verkar för att undersöka:

  • Vad en internrevisor behöver känna till för att kunna granska de risker totalförsvarsplaneringen innebär.
  • Hur internrevisionen kan bidra och vara ett bollplank till ledning och verksamhet.
  • Vilken roll internrevisionen bör ha under allvarliga händelser i fredstid och under höjd beredskap.

Totalförvarsnätverket inom IIA Sweden leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tillsammans med Försvarsmakten.