Nätverket i Jönköping; Digitalisering inom myndighetsvärlden, ett internrevisionsperspektiv

Nätverket kommer att genomföra en utbildning inom området digitalisering.
Satsningen är uppdelad i 3 halvdagsträffar med olika inriktning.

Träff 1 äger rum 22 november och fokuserar på infrastruktur; vad innebär digitalisering, vilka digitaliseringstekniker finns och kartläggning av risker och möjligheter med digitalisering.

Träff 2 och 3 kommer att äga rum i början av 2020. Vid träff två kommer fokus vara på medborgarskap; på vilket sätt stöder digitalisering demokratin, vad är digital kompetens och hur gör vi för att sätta fokus på medborgaren.
Vid den tredje träffen kommer en fördjupning äga rum utifrån de två första träffarna. I de diskussionerna kommer arbetet utgå från texter som deltagarna har lämnat in inför mötet.

Varmt välkommen!
Önskar samordningsgruppen för Nätverket i Jönköping.

Max antal deltagare: 15
CPE-poäng: 3
Anmälan och frågor hänvisas till: Catarina Kvarnström Kemi, Skogsstyrelsen, catarina.kvarnstromkemi@skogsstyrelsen.se