Nätverket i Jönköping; Digitalisering inom myndighetsvärlden, ett internrevisionsperspektiv

Dags för del 2 i nätverkets utbildningssatsning inom området digitalisering.

Nätverket genomför en utbildning inom området digitalisering.
Satsningen är uppdelad i 3 halvdagsträffar med olika inriktning, varav första träffen ägde rum i november, och nu är det dags för del 2.

Vid träffen kommer fokus ligga på:

  • På vilka sätt stödjer/hindrar digitaliseringsprocesser myndigheternas arbete?
  • Vilken digital teknik/digitala praktiker implementeras just nu för att underlätta/förbättra myndigheternas arbete?
  • Vad är digital kompetens? Bland medarbetare? Bland brukare? Hur stödjer vi denna kompetens?
  • Hur sätts fokus på medborgaren i digitaliseringsprocesser?
  • Hur främjas/hämmas demokratin av myndigheternas digitalisering

Den inlämningsuppgift som deltagarna fick med sig från första träffen kommer också ligga till grund för diskussionerna.

Varmt välkommen!
Önskar samordningsgruppen för Nätverket i Jönköping.

 

Datum & tid: 28 jan kl 08.45-12.00
Vart: Skogsstyrelsen/Jordbruksverket, Vallgatan 8, Jönköping
CPE poäng: 3
Max antal deltagare: 12 st
Sista anmälningsdatum: 24 januari
Anmälan och frågor hänvisas till; Catarina Kvarnström Kemi, Skogsstyrelsen, catarina.kvarnstromkemi@skogsstyrelsen.se