Granskning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Välkommen till ett frukostseminarium där vi delar praktiska erfarenheter från granskning av processer för motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Under evenemanget kommer vi att dela med oss av hur internrevisionen kan strukturera granskningar, samt reflektera över framgångsfaktorer och utmaningar för internrevisionen inom området.

Evenemanget anordnas av Internrevisorernas finansiella nätverk.

Välkommen!

 

INFORMATION

Datum: 10 mars
Tid: 07:30 – 10:30
Adress: Vasagatan 7, 3 tr.
Pris: kostnadsfritt, endast för medlemmar
CPE-poäng: upp till 3

Sista anmälningsdag 5 mars. Begränsat antal platser.

Anmäl dig här >>

 

AGENDA

07:30 – 8:00
Frukost och registrering

08:00 – 08:50
Karin Hylander, Gruppchef, samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism vid Polismyndigheten
Daniel Hedman, Kommissarie, Nationella taktiska rådet vid Polismyndigheten

08:55 – 09:35
Nina Moricz, Internrevisor, Handelsbanken
Ana Maria Matei, Enhetschef internrevision, Handelsbanken

09:35 – 09:45
Kort paus

09:45 – 10:30
Tomas Munkby, Konsult, Transcendent Group

 

VEM ÄR FÖRELÄSARNA?

Karin Hylander är chef för Samordningskansliet mot penningtvätt och finansiering av terrorism på Polismyndyighetens nationella operativa avdelning. Karin har en bakgrund som processledare inom terrorismbekämpning vid Polismyndigheten. Hon har även arbetat vid Säkerhetspolisen och Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). Sedan ett år tillbaka är hon chef för Samordningskansliet mot penningtvätt och finansiering av terrorism, med huvuduppdrag att samordna 16 myndigheters arbete på området.

Daniel Hedman är verksam som processledare vid Nationella taktiska rådet, vars ansvar är att öka Polismyndighetens förmåga till att motverka, bekämpa och hantera terrorism. Daniel har en bred bakgrund inom Polismyndigheten, där han har arbetat vid Nationella taktiska rådet under de senaste tre åren och dessförinnan arbetat inom och med de flesta av Polismyndighetens verksamhetsområden, senast som regional insatsledare i Polisregion Stockholm.

Nina Moricz är internrevisor på Handelsbanken huvudsakligen inom området motverkande av finansiell kriminalitet innefattande bland annat penningtvätt och finansiering av terrorism samt internationella sanktioner. Nina har 20 års erfarenhet från arbete inom Handelsbanken varav senaste fem åren inom internrevision med fokusområde granskning av regelefterlevnad och processer för motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ana Maria Matei är enhetschef på Handelsbanken internrevision med ansvar för bland annat granskning av området motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Ana Maria har över 20 års erfarenhet från granskningsarbete, företrädesvis inom finansiella företag men även från Finansinspektionen och tidigare som konsult.

Tomas Munkby är konsult hos Transcendent Group med fokus mot internrevision. Tomas har 25 års erfarenhet som revisor huvudsakligen inom internrevision men också en mängd av andra konsult- och linjeuppdrag inom GRC. Tomas kommer senast från FOREX Bank som Internrevisionschef. Med en specialisering mot finansiell sektor har Tomas mångårig erfarenhet av att granska reglerade företeelser och inte minst AML/CTF.