Webbsändning: Nätverket Offentliga – ramavtalet Revision- och granskningstjänster

Offentliga nätverket bjuder in till ett digitalt frukostseminarie online gällande Kammarkollegiets nya ramavtal om internrevisionstjänster och IT-revisionstjänster mm. som går att avropa från mars 2020.

Medverkar gör Karl Ekman och Matilda Sjögren från Kammarkollegiet. Det kommer att finnas möjligheter att ställa frågor.

Vi kommer också att erbjuda leverantörerna att komma och presentera sig.

Har du redan nu frågor till Kammarkollegiet eller leverantörerna kan du maila till Ann-Marie.Johnsson@boverket.se som sammanställer frågorna till seminariet.