Att granska känslig verksamhet

Offentliga nätverket bjuder in till en eftermiddag på temat ”Att granska känslig verksamhet”. Bakgrunden är de allt högre krav på säkerhet som ställs på våra myndigheter i olika regelverk och lagstiftning.

Detta innebär i sin tur utmaningar för internrevisionen i samband med granskning och rapportering. Eftermiddagen inleds med att Yvette Glantz från Polisen gör en kort genomgång av kraven i säkerhetsskyddslagen, därefter berättar Key Hedström från MSB om kraven i krisberedskapsförordningen och hur de kopplar till säkerhetsskyddslagen. Efter kaffet kommer Inga Astorsdotter från SLU/SGU att tillsammans med Anders Thunholm från Försvarsmakten leda en diskussion om krav och utmaningar som finns för internrevisionen när man granskar känslig verksamhet.

Du som vill diskutera dina erfarenheter och jämföra med kollegors arbete är mycket välkommen!

Program:

13:30- Säkerhetskyddslagen med Yvette Glantz från Polisen
14.00 – Krisberedskapsförordningen med Key Hedström, MSB
14:30 – Fika
15:00- 15:30 RK Regeringskansliets arbete med säkerhetsprövning av myndighetsledningar
15:30-16:30 Diskussioner med Inga och Anders

Information

  • Tid: 13:30-16:30 6:e februari
  • Plats: Centralen 7A, Vasagatan 7
  • Pris: Kostnadsfritt för medlemmar.
  • CPE-poäng: 2

Anmäl dig här

Nya som gamla medlemmar är mycket välkomna!

Samordningsgruppen för Offentliga nätverket