Nätverksträff Offentliga: Rådgivning och agilt arbetssätt – Framtidens internrevision?

Offentliga nätverket bjuder in till ett heldagsseminarie som vill belysa hur nya adaptiva arbetssätt både inom IT-området och i våra verksamheter och den allt snabbare förändringstakten påverkar vårt yrke.

Vad innebär egentligen agilt arbetssätt på IT-området och i verksamheten och hur kan man granska det och hur blir internrevisionen mer agil? Hur kan vi förbättra vår timing, vara mer proaktiva och framåtriktade i granskning och rådgivning? Vi kommer att belysa området från olika håll, såsom forskning, praktisk erfarenhet och internrevisionsperspektivet.

 

Information

  • Datum: 10 september
  • Tid: 08.30-16.30
  • Plats: Centralen 7A, vasagatan 7 Stockholm.
  • Pris: Seminariet kostar 750 kr exklusive moms. Lunch och fika ingår. Anmälan är bindande.
  • CPE-poäng: Nätverksträffen ger 5 CPE poäng för främst CIA, CGAP, CRMA samt CISA.

Anmäl dig här >>

Varmt välkommen! Nya som gamla medlemmar!

Samordningsgruppen för Offentliga nätverket