Nätverket i Jönköping; Digitalisering inom myndighetsvärlden, ett internrevisionsperspektiv

Del 3 i nätverkets utbildningssatsning inom området digitalisering.

Nätverket genomför en utbildning inom området digitalisering.
Satsningen är uppdelad i 3 halvdagsträffar med olika inriktning, varav första träffen ägde rum i november, andra träffen i januari och nu är det dags för sista delen.

Vid denna avslutande träff kommer fokus vara på:

  • Internrevisorns professionella roll och uppdrag i pågående digitaliseringsprocesser.
  • Förslag på metod och område för implementering av digitalisering (inom internrevisionen eller inom organisationen)
  • Demokratin och medborgaren; hur sätts fokus på medborgaren i digitaliserings-processer och hur främjas/hämmas demokratin av myndigheternas digitalisering?

Den inlämningsuppgift som deltagarna fick med sig från andra träffen kommer också ligga till grund för diskussionerna.

Varmt välkommen!
Önskar samordningsgruppen för Nätverket i Jönköping.

Datum & tid: 20 mars 08.45-12.00
Vart: Skogsstyrelsen/Jordbruksverket, Vallgatan 8, Jönköping
CPE poäng: 3
Max antal deltagare: 12 st
Sista anmälningsdatum: 13 mars
Anmälan och frågor hänvisas till; Catarina Kvarnström Kemi, Skogsstyrelsen, catarina.kvarnstromkemi@skogsstyrelsen.se