Kurser

Audit Communication Strategies (ACS)

Workshop Description ACS is a one-day workshop that focuses on strategies for reporting audit comments to auditees and other business readers. This workshop…

The Basics of IT Auditing

  If you haven’t conducted an IT audit before, or you’ve only been involved in a couple of IT audits, then this course…

Grundkurs i internrevision

Internrevisionen har fått en alltmer viktig roll och betydelse, bland annat genom lagstiftning, ägarstyrningskoder och börsregler inom såväl privat som offentlig sektor. Denna…

Intern styrning och kontroll

Kursen intern styrning och kontroll är ett samarbete mellan Internrevisorerna och FAR. Vi har tidigare hållit kursen gemensamt på detta sätt med mycket…

Mentorskap med coachande förhållningssätt

IIA Swedens mentorskapsprogram är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla internrevisorer i sin profession och sin personliga utveckling. Genom programmet tar…