Mentorskap med coachande förhållningssätt

IIA Swedens mentorskapsprogram är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla internrevisorer i sin profession och sin personliga utveckling. Genom programmet tar IIA Sweden tillvara den erfarenhet och kunskap som finns bland medlemmarna, samt försöker tillgodose individuella önskemål.

Denna utbildning är en del av mentorskapsprogrammet och riktar sig mot dig som vill bli mentor inom IIA Swedens mentorskapsprogram. Programmet lanserades av IIA Sweden i oktober 2018, du kan läsa mer här.

Information

 • Omfattning: Fyra hela utbildningsdagar i två etapper.
 • När: 5-6 november + 1-2 december.
 • Adress: 7A Odenplan, ingång via Norrtullsgatan 6
 • Deltagarantal: max 12
 • Pris exkl. moms: 12 500 sek, endast för medlemmar
 • Material: Ingår i priset och delas ut vid utbildningstillfället.
 • CPE-poäng: upp till 28

Genom att fylla i nedan ansökan, anmäler du dig till:

 1. Att ingå som mentor i IIA Swedens mentorskapsprogram, och bli tilldelad en adept.
 2. Mentorsutbildningen den 5-6 november + 1-2 december. Utbildningen erbjuds endast till medlemmar, till ett pris på 12 500 sek.

Anmäl dig till programmet och mentorsutbildningen här >>

Målet med utbildningen är att ge deltagarna färdighet att verka som mentorer genom:

 • förståelse för mentorrollen skilt från andra roller och kunskap om mentorskapets etiska riktlinjer
 • att ha tillägnat sig grunderna i coachande förhållningssätt samt ökad färdighet i coachande dialog
 • större insikt om personliga styrkor & fallgropar

Utbildningsinnehåll

 • bakgrund mentorskap och mentorrollen
 • mentorskapets etiska grunder
 • kommunikation och grunderna i ett coachande förhållningssätt
 • hur arbetar en mentor; metod
 • praktisera och träna samtal
 • beredskap för att lära sig hantera svåra situationer i mentorskapet

Utbildningsform

Upplevelsebaserad utbildning vilket innebär praktiska avsnitt varvat med reflektion och teoriomgångar. Deltagarna får pröva teorierna genom praktiska övningar för att sedan genom reflektioner dra slutsatser och nå personliga insikter.

Omfattning

4 heldagar uppdelat i två block: 5-6 november + 1-2 december 2020

Målgrupp:

 • Du är medlem i internrevisorernas förening (IIA Sweden), arbetar inom internrevision och vill utvecklas i din roll.
 • Du vill utmana dig själv och utvecklas inom ramen för mentorskapsprogrammet som mentor.

Pris:

12 500 sek, endast för medlemmar

CPE-poäng:

Denna utbildning är CPE-grundande och ger up till 28 CPE-poäng. IIA Swedens mentorskapsprogram ligger i linje med IIA internationellt och utöver mentorskapsutbildningen är engagemanget som mentor inom ramen för förening också CPE-grundande.