COSO – Internal Control Framework Certificate

Det enda internationellt erkända certifikatet i COSO:

Som en av fem organisationer bakom COSO, erbjuder The Institute of Internal Auditors (IIA) via IIA Sweden denna utbildning som, efter godkänt prov – ger deltagaren ett COSO Internal Control Certificate.

Kursen är baserad på COSO:s ramverk för Intern styrning och kontroll och vi går igenom ramverket samt varvar med vissa praktiska övningar och exempel på hur du kan använda ramverket i praktiken.Kursen vänder sig till dig som arbetar med intern styrning och kontroll exempelvis som internrevisor, externrevisor eller inom risk- och compliancefunktion.

Kursen innehåller totalt 3 delar med en förstudiedel i form av Webutbildning, en klassrumsutbildning på 2,5 dagar samt avslutningsvis ett test via AICPA. Efter godkänt test får du ett certifikat.

Kraven på intern styrning och kontroll oavsett bransch har blivit alltmer tydliga under de senaste åren. Ett sätt att strukturera arbetet med intern styrning och kontroll är att utgå från ramverket COSO som är det mest spridda standarden för detta. Målet med kursen är du ska ha en god kunskap och förståelse för COSO. Du får även en praktisk insikt i hur du i din roll kan anpassa och använda ramverket för att tillföra nytta och värde i ditt företag eller organisation. Kursen bygger på ett material framtaget av COSO och som vid genomgången test och godkänt resultat ger dig ett certifikat.

Vad kursen ger dig:

  • Kunskap om vad intern styrning och kontroll är
  • Grunderna i COSO – Internal Control Framework
  • Exempel på god intern styrning och kontroll utifrån olika förutsättningar eller organisationsformer
  • Kunskap om lagar, regler och direktiv som ställer krav på intern styrning och kontroll
  • Tips och idéer på etablering och implementering av intern styrning och kontroll
  • Erfarenhetsutbyte med kollegor

Huvudinnehåll:

 • Vad är intern styrning och kontroll
 • Genomgång av COSO – Internal Control Framework
 • Koppling till andra ramverk och standarder
 • Krav i externa lagar och förordningar
 • Grupparbeten om exempel på god intern styrning och kontroll

Kursen genomförs med föreläsningar, gruppövningar samt självstudier via web.