Styrelse och VD/GD

Internrevisionen har en central funktion i företag och organisationer och arbetar på uppdrag av verksamhetens styrelse (om sådan finns). Internrevisionen är styrelsens verktyg för att få objektiv information om hur verksamheten styrs och kontrolleras. Nedanstående bild visar ansvarsområden och relationen mellan de olika funktionerna i en verksamhet.

Några erfarna styrelsemedlemmar berättar om sin syn på Internrevision

The IIA Sverige har intervjuat några erfarna styrelsemedlemmar om deras syn på internrevisionens arbete och hur styrelsen kan dra nytta av detta. Klicka på deras namn nedan för att läsa mer!

Meg Tivéus – Erfarenhet från både stora, medel, små och kommunala/regionägda bolag. Bland styrelseuppdragen återfinns bolag som Nasdaq Stora listan, Swedish Match, Billerud Korsnäs och Nordea Fonder, Addwise, Boss Media Irisity Endomines, Arkitektkopia, och Danderyds Sjukhus.

Ulrika Valassi 10 års erfarenhet av styrelsearbete. Haft lyx att ha ledamotsroll i branscher som bank och finans (Ålandsbanken Abp, DBT Capital AB, Sparbanken Sjuhärad, Dreams Securities, Hypoteket, Intrum, Qliro) till fastighetsbranschen (Hemfosa Fastigheter) och vidare till pet health (Swedencare) – alla mycket intressanta uppdrag.

Torbjörn Jacobsson – Bred erfarenhet av styrelsearbete, främst från finansbranschen (Sörmlands Sparbank, Loomis Pay, FinTech Africa) men även investmentbolag (MTI Investment), tillverkning-/byggbolag (Ecohomes, TANSWED Agro) och ideella organisationer.