Ulrika Valassi, board member and Corporate Advisor with risk focus.

”En god vän som är IR chef sa till mig en gång att ”det är ett stort förtroende att få revidera någon” – precis så!! Men det går åt båda håll, att bli reviderad är en fantastisk möjlighet till lärdomar och att åstadkomma högre kvalitet. Se till att ta den!”

Vilken nytta ser du med att ha en internrevisionsfunktion?

Vilken nytta? All nytta i världen! Sett ut perspektivet som ledamot är internrevision en av de främsta kvalitetssäkrare och ögonöppnare en styrelse kan få. Att via en självständig funktion få input på • att tolka trender – vad har vi framför oss? • konsekvensanalys – vad händer om …?

Vilka frågor tycker du är viktigast att ställa till din/a organisation(er)s internrevisorer?

1. Vad har hänt sedan förra mötet? Uppdatera, följa upp utestående ärenden, möjlighet att säkerställa ägande

2. Vad är fokus för IR just nu? Prioriteringar, utvecklas organisationen, blir det röda grönt eller tvärtom? Mycket viktigt för om/när man haft ett område rödmarkerat vid flera rapporteringstillfällen – vems ansvar är det då. Ditt eller styrelsens?

3. Hur mår organisationen? Viktig temperaturmätare

Vilka egenskaper tycker du är viktigast hos en Internrevisor?

Allmänbildning.

Vad tror du är det viktigaste för internrevisionen att fokusera på för att skapa värde i framtiden?

Trendanalys äter point-in-time och historiska resonemang till frukost – alla dagar, IR måste planera och agera utifrån vad vi tror ligger framför oss.

Koordinera IR arbetet genom att säkerställa att din årsplan är koordinerad med linje II och extern revisorn. Genom detta tänker jag att man skapar effektivitet, logik i arbetssätt och inte minst för glädjen i att samarbeta. Koordinera dig med övriga rapporterande enheter, se till att grönt är grönt för alla, se till att agera betyder samma sak för alla. Genom att agera på detta vis skapar ni en gemensam terminologi, ett gemensamt språk vilket jag känner kommer gynna funktioner – inte bara vid rapportering utan även dagligdags.

Finns det något annat du skulle vilja lyfta fram om internrevision ur ett styrelseperspektiv?

När det kommer till rapporterna – för att säkerställa ”begriplighet” vill jag lyfta fram det faktum att vi alla läser och lär på olika vis. Därför skulle jag vilja utmana IR funktioner att ta till alla tillgängliga knep och använd en blandning av texter, bilder, tabeller, färger, matriser och trafikljus. Påvisa förflyttning och trender. Lyft fram jämförelser med olika referenser, nationella och internationella händelser. Vad har vi framför oss? Vad är det vi ser? Grönt ljus – ja nu ja. Men vad händer när vi svänger runt hörnet? Borde vi insett detta? Guida läsaren in i revisorernas värld.