Remissvar

IIA Sweden svarar på remiss om ändringar i Förordningen om Intern styrning och kontroll (FISK)

Läs remissvaret här

IIA Sweden svarar på remiss om Översyn av Riksrevisionen – slutbetänkande 2017/18 URF2

Läs remissvaret här

IIA Sweden svarar på remiss om Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet Fi2018/01129/FPM

Läs remissvaret här

IIA Sweden svarar på remiss om upphandlingsunderlag för revision- och granskningstjänster från Kammarkollegiet – Dnr 23.3-6836-18

Läs remissvaret här