Studiecirklar

Bli adept i IIA Swedens mentorskapsprogram!

IIA Swedens mentorskapsprogram är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla internrevisorer i sin profession och även sin personliga utveckling. Tillgång till…