Bli adept i IIA Swedens mentorskapsprogram!

IIA Swedens mentorskapsprogram är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla internrevisorer i sin profession och även sin personliga utveckling.

Tillgång till ett personligt stöd, någon som du kan vända dig till, en förebild eller ett bollplank som kan hjälpa dig vidare, kan vara till stor hjälp i din kompetensutveckling. Nyttan ligger i den värdeskapande dialogen och relationen mellan mentor och adept.

Läs mer om mentorskapsprogrammet här >>

Välkommen med din anmälan att ingå i adeptdatabasen!

IIA Sweden tar emot adeptansökningar löpande fram till årsskiftet. Observera att nya adepter blir inte tilldelade en mentor direkt, utan sparas i en adeptdatabas för att sedan bli tilldelade en mentor så fort möjlighet ges.

För att kunna registreras som adept, behöver du uppfylla följande kriterier:

  • Du är medlem i Internrevisorernas förening, IIA Sweden.
  • Du arbetar som internrevisor.

För att matcha dig med lämplig mentor, förväntas du bifoga ett personligt brev där du kort beskriver vem du är, samt dina behov.

Vägledande tips:

  • Reflektera över hur du ser på rollen som internrevisor
  • Beskriva vad du har för tankar kring och mål med mentorsrelationen, på kort och lång sikt.
  • Exemplifiera dina behov genom att koppla det till någon specifik situation, händelse, eller förändringsarbete.

Ditt personliga brev är utgångspunkten för matchningen. Det är således viktigt att du reflekterar över dina behov och hur du formulerar dem på bästa sätt.

Anmäl dig här >>

Funderar du på att bli mentor istället? Läs mer och ansök här >>