Föreningsmöten

Bli adept i IIA Swedens mentorskapsprogram!

IIA Swedens mentorskapsprogram är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla internrevisorer i sin profession och även sin personliga utveckling. Tillgång till…

Internrevisorernas årsmöte 2019

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Du som medlem är välkommen att höra vad som skett i föreningen under 2018 samt för att…