Rapportera in CPE-poäng för 2020 innan 31 december

CPE-rapportering innebär att du intygar att du har uppfyllt kravet på Continuous Professional Education (CPE) under 2020. Du behöver rapportera in dina poäng senast den 31 december 2020.

Logga in i CCMS. Under fliken ”Home” klicka på din certifiering. En ruta med information om certifieringen öppnas upp. Längst ner i den rutan står ”Report CPEs”. Klicka på den och följ anvisningarna för att rapportera dina CPE.

Rapporteringen består endast i att du klickar i att du uppfyllt kravet och skickar in. Observera att det finns också ett krav att minst 2 av CPE-poängen ska avse utbildning inom ämnet etik.

Det är den certifierade själv som ansvarar för att de inrapporterade uppgifterna är korrekta. Du behöver inte bifoga några underlag i detta skede, men se till att spara alla dina underlag i minst 3 år. IIA Global gör stickprovskontroller (CPE Audits) som innebär att utvalda certifierade får skicka in sina CPE-underlag till IIA Sweden för verifiering.

En årlig CPE Reporting Fee ska betalas för varje certifiering. Är du medlem i föreningen behöver du inte betala denna. Under rapporteringen, kommer du i så fall att behöva fylla i din fakturaadress och klicka ”Betala” för ett belopp på 0 USD. Är du inte medlem i föreningen, behöver du betala CPE Reporting fee i anslutning till CPE-rapporteringen. Kostnaden för icke-medlemmar är för närvarande 100 USD/certifiering.

Kom ihåg att kansliet har begränsade öppettider under mellandagarna, så passa på att rapportera in dina poäng så tidigt som möjligt, ifall du skulle behöva hjälp. Dyker det upp frågor, kontakta oss gärna på info@theiia.se

Du hittar mer information om CPE på vår hemsida, på IIA Globals hemsida, samt i CPE-policyn.