Öppen, ansvarstagande och proaktiv kommunikation

Under Internrevisionsdagen 2019 fick vi ta del av en spännande föreläsning av Johannes Krunegård, Senior PR-konsult på Westander PR, där han pratade om vikten av öppen, ansvarstagande och proaktiv kommunikation för att bygga förtroende. Så, hur gör man?

Förtroende som ett psykologiskt tillstånd

Öppen, ansvarstagande och proaktiv kommunikation bygger förtroende. En förtroendebyggande kommunikation måste vara transparent, det är viktigt att ta ansvar för sin kommunikation och inte försöka dölja svagheter. Johannes Krunegård menar att vi ska se förtroende som ett psykologiskt tillstånd som omfattar en villighet att acceptera sårbarhet, baserat på positiva förväntningar på den andres intentioner och handlande. Hur kommunicerar man öppet, ansvarstagande och proaktivt?

Kommunicera öppet

Att kommunicera öppet är viktigt för att bygga hållbara relationer. Oavsett om du kommunicerar via mail, presentation eller samtal så byggs förtroende genom transparens. Om du kommunicerar öppet och transparent kommer det säkerligen att sprida sig vidare till dem du kommunicerar med och det bidrar till en uppriktig och genomlysande jargong.

Kommunicera ansvarstagande

Att vara rak, ärlig och stå för den man är och det man säger är en grundsten för att kommunicera på ett ansvarstagande sätt. Att på ett öppet sätt kunna erkänna och kommunicera brister istället för att försöka dölja dem leder till att förtroende byggs mellan parterna.

Kommunicera proaktivt

Att kommunicera proaktivt betyder att man alltid ligger steget före och berättar för den andre parten vad personen kommer att behöva från dig i framtiden. Att ta initiativ till kommunikation bygger förtroende!

Lojaliteter

Internrevisorer har många olika lojaliteter. Vi har en lojalitet mot yrkesrollen då vi behöver vara transparenta och säga till om vi upptäcker brister och stå för det i alla led. Vi har en lojalitet mot organisationen då vi vill att företaget ska vara framgångsrikt och vi har en lojalitet till samhället. Vi vill ha välgång i samhället och att alla ska må bra.

Vi har ett ansvar att organisationen ska agera öppet, ansvarstagande och proaktivt i alla led. Om vi gör det kommer samhället ha ett större förtroende för företaget och det gör att vi kan nå våra företagsmål!