Internrevisionsdagen 2019

Stort tack för ert engagemang och deltagande på Internrevisionsdagen 2019!

Den 29 mars bjöd vi in medlemmar och samarbetspartners till en dag fullspäckad med intressanta föreläsningar, mingel och nätverkande. Det var sex föreläsningar totalt under dagen och bland dem kunde vi höra hur Linda Lundin, Generalsekreterare för IIA Sweden, berättade om utmaningar och möjligheter för professionen. Linda talade bland annat om de teknologiska riskerna och möjligheterna som finns för professionens utveckling och hur internrevisorer kan lyfta blicken för att möta de utmaningarna.

Vi fick även höra Johannes Krunegård, Senior PR-konsult på Westander PR, som berättade för oss om hur internrevisorer kan arbeta med kommunikation för att skapa förtroende i alla led. Det viktigaste att ha med sig från föreläsningen är hur öppen, ansvarstagande och proaktiv kommunikation bygger just förtroende.

Henrik Lind, Partner på EY med över 18 års erfarenhet inom professional services, berättade för oss om hur vi kan höja internrevision till nästa nivå i den digitala världen och skapa vår framtida internrevision.

Niklas Ljung som är manager och senior konsult på IT Risk & Control och Data Analytics på PwC beskrev i sin föreläsning hur digitaliseringen lett till en ökad sårbarhet i samhällets system, vilket möjliggör för andra stater, terrororganisationer och den organiserade brottsligheten att exempelvis stjäla information eller sprida falsk information. Därför är det viktigare än någonsin för samhällets alla sektorer att ha robusta säkerhetssystem och egen vaksamhet för att skydda sig.

Vi hade även äran att få ta del av Jonas Erikssons, Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare, syn på ledarskap, internationell kommunikation, personlig utveckling och mycket mer. Jonas berättar om den värld han lever i som präglas av enorm press, en värld där alla beslut granskas i detalj och hur han kombinerar sin karriär som fotbollsdomare med entreprenörskap och affärsutveckling. Otroligt spännande!

 

Dagen avslutades med årsmöte följt av mingel och vi på IIA Sweden vill återigen rikta ett stort tack till er medlemmar som gör det möjligt att genomföra den här dagen!