Hej student!

Inte alla vet vad internrevision är eller vad en internrevisor gör men vissa universitet har kurser i internrevision där man kan lära sig mer. Vill du veta mer om internrevision finns det också mycket kunskap att hämta här på vår hemsida. Här finns en mycket bort beskrivning av internrevision och vad en internrevisor gör. Läs särskilt under Rubriken Standarder och Vägledning och under Aktuellt samt Lästips. Under rubriken Om IIA finns en kort video som handlar om vår historia.

Det är många studenter som skriver uppsats inom området intern styrning och kontroll samt internrevision. Du som funderar på att skriva uppsats inom internrevisionsområdet är varmt välkommen att kontakta mig

stina@theiia.se
+46 73-579 55 73

för en inledande diskussion. Föreningen har goda kontaktytor till olika företag och organisationer som vi kan hjälpa till med.

Hur blir man internrevisor? Det är faktiskt inte en alldeles enkel fråga att svara på eftersom det finns många vägar in yrket och man kan jobba med många olika saker. Att man börjar med att jobba med revision, analyser, utvärderingar och utredningar i någon form är i alla fall vanligt. Internrevisorer har också en blandad bakgrund. Många är förstås ekonomer men det är även vanligt med jurister, samhällsvetare, statsvetare, nationalekonomer, systemvetare m.fl.

IIA Sweden tycker att det är viktigt att ha kontakt med studenter och erbjuder därför studentmedlemskap som kostar 250 kr för ett kalenderår och som innebär att du kostnadsfritt kan delta på ett stort antal evenemang som vi ordnar. Du ansöker under fliken Medlemssidor. Vid fråga måste du även kunna styrka att du är student.

denna sida träffar du några av våra medlemmar.