Lär känna våra medlemmar

 

Sofia Selstam Hagström

 

Jag heter Sofia Selstam Hagström och delar mitt liv mellan att arbeta som riskkonsult och internrevisor, hänga med man, barn och katt i huset nära havet på Hisingen i Göteborg och spendera tid i Dalsland i skogen där både jag och min man har våra rötter. Jag har i min tjugoåriga karriär alltid jobbat med risk, kontroll, verksamhetsutveckling eller säkerställande i någon form. Jag tycker det är väldigt roligt och utmanande, och för varje år som går blir jag allt mer ödmjuk inför hur olika vi människor ser på risk och risktagande. Jag blev medlem i IIA så fort min certifiering i riskhantering (CIRM) som jag tog 2008 i London, fick en svensk motsvarighet inom IIA, det var 2012-2013.

Jag blev medlem för att jag vid denna tidpunkt sadlade om i min karriär för att bli konsult och då kändes det viktigt att kunna ge mina kunder trygghet i att det fanns en kvalitetsstämpel bakom det arbete jag utför och rådger kring. För min egen del kände jag att jag ville investera i min egen kompetens.

Det finns så mycket bra saker jag vill lyfta med föreningen! GRC-dagarna är för mig en av årets absoluta höjdpunkter som ger mig energi, Att hitta likasinnade att diskutera svåra eller utmanande frågor med, att få ta del av senaste forskningen och utvecklingen, inte minst genom alla fantastiska webinarier man kan förkovra sig i!

Jag blev nyligen Cia och jag rekommendera andra att ta Cia. Det finns bara fördelar. Trots att jag hade en systercertifiering upplevde jag ändå att jag fick aha-upplevelser kring mitt arbete och att jag byggde på min professionella trygghet på ett sätt som jag kanske inte förväntat mig. Sedan är det ju alltid roligt att utmana sig själv inom ett område man tror att man behärskar.

 

Stefan Lundborg

 

Jag heter Stefan Lundborg och är ganska färsk i branschen, då jag började som internrevisionschef för Örebro universitet i januari i år. Jag är statsvetare i grunden, och går för närvarande också en forskarutbildning vid KTH inom teknik och lärande som kompetensutveckling.

Jag blev direkt medlem i föreningen när jag började arbeta med internrevision. För mig fanns det tre skäl till detta. Det första är att IIA tillhandahåller de professionella standarderna, som är ett nödvändigt stöd i arbetet. Mycket av yrkets legitimitet är kopplat till dessa standarder. Sedan är det förstås utbudet av kompetensutveckling genom material och verktyg, och sist men inte minst det kollegiala utbytet. Under pandemin har det utbytet också kunnat ske digitalt, vilket har givit låga trösklar för kontakter med kollegor utanför min arbetsplats. Jag ser det som att jag genom föreningen får en roligare arbetsmiljö, ett gränssnitt mot omvärlden och överblick hur man gör på andra håll så att jag inte blir hemmablind.

Trots att jag inte har varit medlem särskilt länge tycker jag att jag redan har fått all nytta som jag förväntade mig av mitt medlemskap, och kanske till och med lite till. Det har varit jättelätt att få kontakt med kollegor på andra håll, och jag upplever nätverken som väldigt öppna, välkomnande och hjälpsamma. Det ger ett stort värde till både mig själv och min organisation.

 

Ana Maria Matei

 

Jag har världens roligaste jobb där jag får möjlighet att utvecklas varje dag. Det är dynamiskt och är en variation mellan små enskilda saker till stora strategiska frågor. Det blir aldrig tråkigt!

Jag blev medlem första gången 1998 , sedan hade jag en paus på 4 år när jag jobbade med andra frågor men därefter har jag varit stadig medlem.

Det bästa med medlemskapet är på den personliga sidan, att knyta kontakter, vidga sina vyer och få andra perspektiv. Men även att ta del av evenemangen, nätverken och knyta band till andra kollegor i branschen. Det är spännande att höra hur andra gör. Sedan gillar jag IPPF.en!

Jag satt i styrelsen i flera år och utbildningsfrågan är min hjärtefråga. Särskilt grundutbildningen ligger mig varmt om hjärtat, efter de år som jag var lärare i den.

Mitt bästa tips är att engagera sig i något av de nätverk som föreningen har. Visst tar det en del tid men man får väldigt mycket tillbaka.