Kunskapsbank för nätverket för totalförsvarsplanering

Totalförsvarspolitik

Folk och Försvars Rikskonferens 2024
Totalförsvaret 2021-2025. Prop. 2020/21:30

Hotbild och typfall

Säkerhetspolisens årsbok 2022-23
FRA – Årsbok 2022

FOI

Att använda scenarier i planering för civilt försvar, 2017
Kunskapsbehov för ett totalförsvar i förändring, 2019
Näringslivets roll i totalförsvaret – centrala frågor och vägar framåt, 2018
Kunskap för beredskap: Vad har risk- och sårbarhetsanalys gett för effekt hittills och hur kan nyttan öka?, 2019

MUST

Årsöversikt 2022 – MUST