VI ÄR STOLTA ATT PRESENTERA ÅRETS GRC-PROFIL 2024 HANS LÖFGREN!

Hans får 2024 års GRC pris eftersom han är en pionjär som har bedrivit ett långt och ihärdigt arbete. Han har bidragit till att utveckla professionerna inom GRC, principiellt och strukturellt. Han har berett vägen för GRC funktionerna genom att ha varit med och format de olika rollerna. Hans har varit verksam under många år, både nationellt och internationellt. Hans har dessutom bidragit till att utveckla internrevisonsprofessionen på ett unikt sätt, både som yrkesutövande och lärare.