Välkommen till GRC Conference den 4 maj, 2022 på Quality Friends Hotel i Stockholm (Solna)

Mer information och nästa års talare kommer att presenteras snart.