Stöd för styrelsens styrning av verksamhetens IT- en publikation framtagen av ISACA och IIA i samverkan

Våra båda organisationer har gemensamt arbetat fram ett stöd för styrelser och är vårt gemensamma bidrag till att stärka konkurrenskraft, samhällsnytta och värdesäkring för alla verksamheter. Publikationen Stöd för styrelsens styrning av verksamhetens IT vänder sig till styrelseledamöter i alla sorters verksamheter inom privat eller publik sektor, med tonvikt på mindre och medelstora organisationer som saknar stöd av specialister för att analysera och bereda underlag för styrelsebeslut.

Dokumentet finns här.