Stina blir ny Generalsekreterare och VD för Internrevisorerna

Den 1 januari 2021 tillträder Stina Nilsson Kristiansson som Generalsekreterare för Internrevisionsföreningen och VD för Internrevisorernas Service AB (ISAB). Stina är just nu chef för Internrevisionen inom Polismyndigheten, en befattning hon haft sedan 2015.

”Jag och styrelsen är mycket glada för att vi har lyckats locka Stina till denna viktiga befattning. Hon har lång erfarenhet inom olika områden och inte minst inom vårt eget yrke, internrevision”, säger Peter Funck som är ordförande i föreningen och ISAB. ”Jag är övertygad om att hon som person tillsammans med medlemmar och kansli kommer att kunna utveckla professionen och föreningen ytterligare en nivå. Detta kommer leda till att internrevisorer i ännu större utsträckning kan bidra till förbättrad riskhantering, ledning samt intern styrning och kontroll, mervärden som är helt nödvändiga för organisationerna i de finansiella, privata och offentliga sektorerna, och därmed hela samhället”, fortsätter Peter.

Max Rooth, som tillförordnades som Generalsekreterare och VD den 1 januari 2020, kommer fortsätta sitt förordnande till dess Stina tillträder 1 januari 2021. Därefter återgår han till sin ordinarie tjänst som Vice VD.

”Det är mycket positivt att Max både tar och får ansvaret att förvalta och utveckla föreningen under hela 2020. Eftersom Stina kommer att vara anställd i föreningen från 1 oktober får vi möjlighet till överlapp, en möjlighet som inte ges så ofta”, säger Peter

”Jag ser mycket fram emot att arbeta för föreningen och er medlemmar. Det är ett fint förtroende jag har fått från styrelsen. Jag ska göra mitt bästa för att ni medlemmar ska fortsätta ha stor nytta av föreningen och kanske kommer det några nya idéer också!”, avslutar Stina Nilsson Kristiansson, tillträdande Generalsekreterare för Internrevisionsföreningen och VD för ISAB.

Internrevisionsföreningen har över 750 medlemmar som arbetar med internrevision, internkontroll, IT-revision, utbildning och säkerhet. Föreningen är verksam för att stödja professionen och kompetensutveckla Sveriges internrevisorer. Internrevisionsföreningen är en del av den internationella branschorganisationen The Institute of Internal Auditors (IIA). IIA grundades 1941 och har sitt huvudkontor i Florida. IIA har över 200 000 medlemmar världen över. Organisationen är världsledande inom utbildning, utveckling, forskning och teknisk rådgivning för internrevisorer över hela världen och certifierar yrkesverksamma internrevisorer genom CIA-certifieringen (Certified Internal Auditor).