Revision av verksamhetens IT – en publikation framtagen av ISACA och IIA i samverkan

Våra båda organisationer har gemensamt arbetat fram ett stöd för revisorer vid granskning av IT-styrning och IT-system. Dokumentet ger en allmän orientering och stöd till generella IT-relaterade området, där vår målsättning är att ge revisorer ett enkelt och tydligt stöd för att beakta IT-området. Dokumentet kompletterar de mer omfattande publikationer som redan finns inom IIA och ISACA.

Dokumentet finns här.