KRÖNIKA

Peter Funck

”Vi går mot ljusare tider”
Den klyschiga rubriken stämmer åtminstone vad gäller dygnets ljusa timmar, samt att flertalet av oss snart klarat av årsrapportering och kan börja ägna oss åt framtid – och genomförande av revisionsplan – igen.

2017-09-12_af5ed986-7001-4652-ac83-7134166259e8
Ett antal modiga medarbetare i en myndighet ifrågasätts av sin arbetsgivare för misstanke om tagande av muta. Priset de nominerats till utgörs av ära och en pokal. Den av årsstämman utsedda etiknämnden avfärdar detta i ett yttrande som avser vår medlem. En generellt enig opinion tillstyrker detta. Min fundering är: Varför blir inte frågan större i media? Det är tydligt att det återstår mycket arbete för oss som arbetar inom GRC-funktionerna. Behovet sträcker sig från hur vi ser på god organisationsstyrning till, faktiskt, försvarandet av öppenhet och demokrati. Vad gäller internrevision är till exempel kommuner och landsting fortfarande nästan ett ”vitt” område. I anglosaxiska länder pratar man ofta om ”advocacy”, själva vet vi knappt hur ordet ska översättas; Befrämjande? Försvarande? Hursomhelst, föreningens nya organisation som vår GS/VD Linda har presenterat, kommer göra att föreningen bättre når ut med sitt budskap till ägare, politiker och andra intressenter.

Själv har jag förmånen att för tredje gången ta in en trainee inom ramen för min organisations traineeprogram. Det har alltid fungerat bra, dessa orädda och förnuftiga ”millenials” bidrar med massor. Är inte internrevisionen en perfekt start på karriären? Hur bra insikt får internrevisionen om den alltid rekryterar avbildningar av oss själva?