FRÅN DELTAGARENS SYNSÄTT – NÅGRA ORD OM FORTSÄTTNINGSKURSEN FRÅN VÅRA DELTAGARE

 

ALAN DAPO

Begreppet ”försökskanin” förknippas ofta med en utvald stackare som ska delta eller genomlida någonting i experimentellt syfte. Fortsättningskursen i internrevision är ett helt nytt koncept för erfarna internrevisorer och jag hade möjlighet att via IIA delta som en av de första kursdeltagarna. Jag var beredd på tre dagars obekväm tystnad, vilsna blickar och teknikkrångel. Men mina förberedelser var helt i onödan då nivån av engagemang, kompetens, erfarenheter och humor (ja, du läste rätt) bidrog till upplevelse av tidsbrist för att hinna med agendan på de här tre dagarna! Tack IIA för att jag fick bli en försökskanin för fortsättningskursen!

 

 

 

JOHAN OTOSSON

Jag tycker att denna kurs är både inspirerande, lärorik och ger delvis nya perspektiv på hur du kan arbeta som internrevisor. Ta chansen och gå kursen för att utveckla dig själv och få inspel till hur du kan utveckla din internrevisionsfunktion.