Ny översättning av IPPF Standards

Professionsutvecklingskommittén på IIA Sweden har nu tagit fram ett första utkast av översättning till svenska för IPPF Standards.

Vi vill nu erbjuda samtliga medlemmar möjligheten att lämna feedback kring översättningen och komma med förbättringsförslag.

Nedan finner du både originalversionen av dokumentet på engelska, samt utkastet av översättningen till svenska, för jämförelse.

IPPF Standards, originalversion på engelska
IPPF Standards, översättning till svenska

Din feedback är mycket viktig i kommitténs arbete för att säkerställa en korrekt och fullständig återgivning av IPPF Standards på svenska.

Du kan lämna feedback senast den 15 januari 2020.

Lämna din feedback här >>