NOMINERA EN ELDSJÄL TILL ÅRETS GRC PROFIL!

Priset ”Årets GRC-profil” är en utmärkelse till individer som genomfört enastående insatser inom GRC-området. Priset syftar bland annat till att öka förståelsen för GRC och hur GRC funktionerna kan bidra till en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Priset ”Årets GRC-profil 2022” delas ut under konferensens andra dag som en separat punkt i programmet.
Vem vill du ska få priset 2022? Skicka namn och motivering till info@theiia.se Nomineringen är anonym.